Galerij 3 – Religie


André deKetelaere

foto

Pastoor Deketelaere heeft eerst een houten altaar vooraan geplaatst in de St. Catharinae kerk in Stene / Oostende

Link: http://users.skynet.be/kana/hoofdaltaar.html
Link: http://users.skynet.be/kana/hoofdaltaar.html

Ryan (Rayan) Keetelaar

Link: http://www.katholieknederland.nl/parochies/PASTOR982.html

Ryan Keetelaar

Permanent diaken in R.K. parochie in Weesp.

Link: http://www.katholieknederland.nl/parochies/PASTOR982.html

Saskia Lilianne (Saskia) Ketelaar

foto


Henk-Jan Ketelaar

foto

Dominee te Barendrecht


Jaap Ketelaar

foto

Baptisten Predikant. Ook actief in de "Blauwe Revolutie". Overleden in 1973 en liet 6 kinderen achter: Jaap (vervangend dominee te Breda), Nieske (wethouder te Drachten), Jan (Potzenmaker), Sietze (muzikant), Wilma en Janneke.

Link: http://members.lycos.nl/elimdrachten/newpage.html

Jaap Ketelaar

foto

In 2005 gestart als zelfstandig trainer / consultant / projectmanager op het gebied van Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling. Verzorgt paar projecten voor de EZA en is interim-predikant in Breda.

Link: http:// www.horasis.nl

Dominicus Ketelaar

foto

Pastoor van de H. Michaëlparochie te Emmeloord
polderpionier.

Link: http://www.michaelparochie.com/

Berry Ketelaar

foto

Tekst op website: [i]"Er zijn in deze tijd vele wegen die je naar je wezenskern voeren.De wegen die wij hanteren zijn: Spirituele schilderijen, Ziele-Engel Pasteltekeningen , Healingbijeenkomsten, Reiki, Lezingen en Workshops, Cursussen en individuele begeleiding in onze praktijk."[/i]

Link: Jenny Ketelaar

Jenny Ketelaar

foto

Tekst op website: [i]"Er zijn in deze tijd vele wegen die je naar je wezenskern voeren.De wegen die wij hanteren zijn: Spirituele schilderijen, Ziele-Engel Pasteltekeningen , Healingbijeenkomsten, Reiki, Lezingen en Workshops, Cursussen en individuele begeleiding in onze praktijk."[/i]

Link: http://www.monade.nl

Jan Gerritsz. Ketelaar

Bekocht in 1563 zijn geloof met de dood op de brandstapel in Den Haag. Kort voor zijn terechtstelling schreef deze martelaar een testament, een afscheidswoord aan zijn vrienden, waarin te lezen staat 'ontbiet doch die vrienden in Vlielant, dat ickse hertelijck doe groeten, vergeet mijnder niet in u gebeden, denct dat ghy mede ghevangen zyt, vaert wel'.


Anthonius Ketelaar

Was de eerste Nederlandstalige predikant in Suriname, kwam daar in 1683 aan.

Link: http://www.nationaalarchief.nl/koloniaal_suriname/

Ketelaar

geb. te Vlissingen, overl. te Ossendrecht Oct. 1701, studeerde evenals zijn broeder Daniel te Utrecht, werd 11 Oct. 1656 bij de Classis van Tholen tot proponent aangenomen en door die Classis 23 Jan. 1657 tot predikant te Putten benoemd, waar hij 11 Maart van dat jaar als opvolger van zijn broeder Daniel door dezen bevestigd werd. In 1675 werd hij door Fransch krijgsvolk te Putten overvallen en gevankelijk naar Maastricht gevoerd. Door hoogere tusschenkomst na eenigen tijd bevrijd, werd hij beroepen naar Ossendrecht en 27 Oct. 1675 ald. bevestigd. Hij liet na, een weduwe en zoon Gualterus Ketelaar. Zie: J. van der Baan, Particuliere correspondentie ter Prov. Bibl. Middelburg. de Waal

Link: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_1068.htm

Adolf Ketelaer

Zoon van Jacob Ketelaer, raad te Goes en van Cornelia Soute, werd na studie in de theologie in 1693 proponent bij de classis in Zuid-Beveland en 26 Nov. 1693 beroepen als predikant te Zuiddorpe. Door combinatie dezer gemeente met Axel (geapprobeerd door de classis van Walcheren 25 Febr. 1694), werd hij tweede predikant te Axel en Zuiddorpe en als zoodanig 21 Maart 1694 door Ds. Peuteman bevestigd. Van Axel vertrok hij in 1702 als predikant naar Oudeland en werd 22 Mei 1707 vandaar beroepen naar Goes, waar hij 30 Juli werd bevestigd. In Oct. en Nov. 1711 maakte hij deel uit van de oppositie tegen Gos. Buitendijck. 10 Juni 1716 werd hij te Goes aangesteld als rector der latijnsche school, beide betrekkingen tegelijk kunnende waarnemen wegens het destijds geringe aantal leerlingen; hij huwde, ondertr. 30 Maart 1699 te 's Gravenpolder, getr. 29 Apr. 1699, Johanna Hobius, dochter van Mr. Jacobus, pensionaris van Brouwershaven. Behalve een zoon, Jacobus, die volgt, werden hem geboren drie dochters Cornelia Ketelaar, ged. te Axel 28 Aug. 1701; Johanna Ketelaar, ged. te Goes 6 Mei 1712; Elisabeth Ketelaar, ged. te Goes, 17 Apr. 1716. Hij overl. plotseling, door een beroerte in den avonddienst op den preekstoel, en werd 12 Mei 1721 te Goes begraven. Zie: Boekzaal Oct. 1729; J. van der Baan, Genealogie Keetlaer in Algemeen Familieblad 1887, 193; zijn vrouw wordt verkeerdelijk door Nagtglas in Levensb. van Zeeuwen I, 526 aan Adriaan K. toegeschreven.

Link: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_1067.htm

Wilhelm Emmanuel Ketteler

foto

Ketteler was Bishop of Mainz and played a very active part in the difficulties which broke out between the Baden government and Archbishop Vicari; he published a brochure defending the latter and a visit of Ketteler's to Karlsruhe, in January, 1854, almost brought about an understanding between Vicari and the Prince Regent of Baden.

Link: http://www.newadvent.org/cathen/08629c.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *